Sơn dầu Hachi xám

Sơn dân dụng và công nghiệp Sơn dầu alkyd excel primer oxide GRAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Đọc kĩ hướng dẫn này và các dữ liệu thông tin sản phẩm kèm theo. Người sử dụng phải chuyên nghiệp hoặc đã được huấn luyện. Khuấy trộn […]

Sơn dầu Hachi đỏ

sơn dân dụng và công nghiệp Sơn dầu alkyd excel primer oxide red HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Đọc kĩ hướng dẫn này và các dữ liệu thông tin sản phẩm kèm theo. Người sử dụng phải chuyên nghiệp hoặc đã được huấn luyện. Khuấy trộn […]